Forskning i humane sygdomme

Arrangementet blev afholdt den 22. april 2022.