Danmarks 3R-Center arbejder for at fremme kendskabet til de 3R'er (Replacement, Reduction og Refinement), som er initiativer, der skal forbedre forsøgsdyrsområdet til glæde for både forsøgsdyr og forskningen.