Siden 1986 har EU haft specifik lovgivning, der dækker brugen af dyr til videnskabelige formål (direktiv 2010/63/EU). Formålet med direktivet er at styrke lovgivningen og forbedre velfærden for de forsøgsdyr, der er nødvendige at anvende, samt sikre implementeringen af de 3R'er (Replacement, Reduction, Refinement).