Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, pålægger medlemsstaterne, at oprette et nationalt udvalg for beskyttelse af disse dyr. Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer (det nationale udvalg) arbejder for at fremme anvendelsen af 3R-principperne – Replacement, Reduction og Refinement.

Udvalget skal rådgive Dyreforsøgstilsynet og landets dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af forsøgsdyr og sikre udveksling af bedste praksis.