En dyreforsøgstilladelse kan være påkrævet ved genotypebestemmelse

Ændringen om genotypebestemmelse vedrører både personer, som anvender invasiv genotypebestemmelse af dyr i deres forsøg, og avlere af genetisk ændrede dyr.

Publiceret 8. februar 2024

I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg skal ansøgere fremadrettet huske, at tilladelseskrævende invasive metoder til genotypebestemmelse af dyr, skal fremgå som en procedure i ansøgningsskemaet. Det skal samtidig begrundes, hvorfor det ikke er muligt at anvende en ikke-tilladelseskrævende metode.

Anvendes der overskydende væv fra identifikation/mærkning (se nedenstående skema) af dyr, er dette ikke underlagt krav om en dyreforsøgstilladelse, selvom der er tale om en invasiv procedure.

Derudover betyder ændringen, at har man tilladelse til at avle genetisk ændrede dyr, og foretager tilladelseskrævende invasiv genotypebestemmelse, kræver det foruden en avlstilladelse – som noget nyt også en dyreforsøgstilladelse.

Denne ændring er EU bestemt og fremgår af den nye EU-vejledning om genetisk ændrede dyr.

For eksisterende tilladelser skal der ikke indsendes udvidelser med beskrivelse af procedure for genotypebestemmelse. Dette krav er kun gældende for nye ansøgninger.

Tilladelsesindehavere, som fx benytter halebiopsier, skal ved nye ansøgninger anføre proceduren.