EU Lovgivning

Direktiv 2010/63/EU (af 22/09/2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål)

EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2020/569 (af 16/04/2020)