Godkendelse af kursusplan i forsøgsdyrskundskab

Bekendtgørelse om dyreforsøg indeholder krav til indholdet af kurser i forsøgsdyrskundskab. Kravene til undervisningsplanerne fremgår af §56 og §57 heri.

Undervisningsplaner skal godkendes af Fødevarestyrelsen før der kan afholdes kurser i forsøgsdyrskundskab.

Efter godkendelse er undervisningsplanen gyldig i 5 år.