Udtalelser fra Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer skal rådgive Rådet for Dyreforsøg i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af forsøgsdyr og sikre udveksling af bedste praksis (i henhold til BEK nr. 556 af 30/05/2013).

Rådet har søgt rådgivning til følgende emner:

Smertedækning af neonatale mus og rotter (2022)

Brug af tunnelrør som alternativ til skjul, samt om betydning af tunnelrørets farve (2022)