Indberetning af overskudsdyr

Hvert femte år skal du indberette de dyr, som er opdrættet eller avlet til videnskabelige formål, men som ikke er blevet anvendt til tilladelseskrævende dyreforsøg:

Indberetning af overskudsdyr(Excel) (ikke-invasiv genotypning samt dyr udelukkende anvendt til in-vitro forsøg)

Indberetning af overskudsdyr(Excel) (invasiv genotypning)

Oplysninger om overskudsdyr fra 2027 skal indsendes til Dyreforsøgstilsynet i januar 2028.