Indberetning af overskudsdyr

Hvert femte år skal du indberette de dyr, som er opdrættet eller avlet til videnskabelige formål, men som ikke er blevet anvendt til tilladelseskrævende dyreforsøg:

Fristen for indsendelse af supplerende data er den 31. januar 2023, og oplysningerne skal sendes til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.