Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2018

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2018 er på 249.747.

Dette er en stigning på 6 pct. siden 2017, hvor antallet var 235.512 dyr. Årsagen til denne stigning kan forklares med et øget forbrug af primært mus, men også mink og fjerkræ (primært høns). Antallet af mus og rotter har de seneste år været stabilt.

I 2018 er antallet af mus dog en smule højere sammenlignet med 2017, hvilket har resulteret i en stigning på 8 pct. Der er ikke nogen umiddelbar årsag til denne stigning. Et øget forbrug af genetisk modificerede (GMO) mus kunne påvirke antallet af mus, men der er ikke nogen markant ændring i antallet af GMO mus fra 2017 til 2018. Årsagen til stigningen i antallet af mus kan derimod være, at et øget fokus på brug af mus fra enkelte forskningsgrupper, som kan have stor indflydelse på statistikken.

At der i 2018 har været anvendt 3.077 mink er meget højt sammenlignet med 2017, hvor der blev anvendt 935 mink. Årsagen til denne stigning er, at der nu er to forskningsgrupper, som arbejder med velfærd og adfærd hos mink, hvoraf den ene kom til i 2018. Der forskes primært i ernæring, metabolisme og fravænning af hvalpe, og belastningsgraden for langt størstedelen af disse forsøg er derfor mild.

For fjerkræ har der også været en markant stigning fra 402 dyr i 2017 til 2.283 i 2018. En stor interesse fra befolkningen har været årsag til en øget forskningsindsats inden for velfærdsområdet for fjerkræ i produktionen med særligt fokus på at komme infektionssygdomme til livs. Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr som anvendes til forsøg i Danmark er relativt stabilt, ligesom det stadigvæk er mus, rotter og fisk som dækker mere end 90 pct. af de dyrearter, som benyttes i forsøg.

I 2018 blev 61 pct. og 32 pct. af dyrene anvendt i forsøg med henholdsvis mild og moderat belastningsgrad. Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning, er på 1 pct., hvilket bekræfter en tendens, hvor betydelig belastning forekommer med en variation på omkring 1 pct. Da Danmark generelt har få dyr, der oplever betydelig belastning, vil enkelte forsøg, der inkluderer betydelig belastning, hos en eller to forskergrupper kunne påvirke tallene markant.