Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark var på 222.837 dyr i 2022. Dette er en lille stigning på 2.226 dyr i forhold til 2021, hvor antallet var 220.611 dyr.

Det er mus (65 %), rotter (11 %) og grise (11 %), der er de hyppigst anvendte forsøgsdyr i Danmark, og de udgjorde således samlet 87 pct. af forsøgsdyrene i 2022.

Selvom forsøgsdyrsantallet i 2022 er noget nær identisk med antallet i 2021, er der alligevel både stigninger og fald inden for specifikke dyrearter, som er værd at kommentere.

For første gang i mange år er der blevet indregistreret brug af aber (Baboons (5 stk.) og Prosimians (6 stk.)) i Danmark. Tilladelsen er givet til en zoologisk have, der har anvendt aberne i forbindelse med undersøgelser, der skal forbedre metoder til bedøvelse af specifikke abearter.

Antallet af anvendte grise i 2022 er det højeste siden direktivets (2010/63/EU) ikrafttræden. Der er således anvendt 23.641 grise, hvilket er en stigning på 38 pct. i forhold til 2021. Stigningen kan forklares med øget forskning inden for mere miljøvenlige produktionsforhold samt dyrevelfærd.