Retrospektiv evaluering

Hvis du har en dyreforsøgstilladelse, der er klassificeret som betydeligt belastende, er denne underlagt kravet om retrospektiv evaluering.

Senest 30 dage efter tilladelsens udløb skal du indsende en række oplysninger til Dyreforsøgstilsynet, som Rådet for Dyreforsøg skal bruge til den retrospektive evaluering af dine forsøg.

Indsend retrospektiv evaluering