Ansøg om tilladelse til at udføre dyreforsøg

Ansøgning om tilladelse til at udføre dyreforsøg skal foregå via Dyreforsøgstilsynets online-ansøgningssystem (AIRD).

Hvis din ansøgning skal have mulighed for at blive behandlet på et givent rådsmøde, skal du indsende ansøgningen senest 4 uger før mødet.