Miniseminar

Dyreforsøgstilsynet afholder hvert år 2-3 miniseminarer for folk med en professionel interesse i forsøgsdyr og dyreforsøg.

Miniseminar om forsøg med fisk i et klima under forandring

Dato: 24. april 2024

Program:

  • 12.00-13.00: Frokost
  • 13.00-13.05: Velkomst og introduktion (Dyreforsøgstilsynet)
  • 13.05-13.35: Hvordan reagere fisk på hypoxi og temperatur? (John Fleng Steffensen, Marinbiologisk laboratorium)
  • 13.35-14.05: Sundhed og velfærd for fisk i den grønne omstilling (Kurt Buchmann, Københavns Universitet)
  • 14.05-14.20: Kaffepause
  • 14.20-14.50: Fisks adfærdsmønstre og tolerance under hurtig forøgelse i vandtemperatur (Mikkel Jensen, Eurofins og Peter Juhl, Miljøstyrelsen)
  • 14.50-15.20: Som en fisk i vandet – fysiologisk ydeevne af den invasive sortmundede kutling i forhold til temperatur og saltholdighed (Jane Behrens, DTU Aqua) 
  • 15.20-15.30: Afslutning

Sted

Københavns Universitet, Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40 (Marmorhallen, lokale A2-70.03, A2-70-01)
1870 Frederiksberg C

Tilmelding (deadline for tilmelding er den 14. april 2024)

  • Tilmeld dig ved at skrive en mail til: dyreforsoegstilsynet@fvst.dk
  • Hvis du ønsker frokost, så skal du skrive det i din mail - inklusiv madpræferencer.

NB. Der er begrænsede pladser til arrangementet. Tilmelding er derfor nødvendig og foregår efter ”først til mølle”-princippet. 


Forsøgsdyrenes Dag 2024

Bemærk: Inden miniseminaret afholder KU og DOSO et formiddagsarrangement på samme adresse med titlen ”Genredigerede dyr - hvordan har nye teknikker ændret brugen af forsøgsdyr?” (se programmet her).