Ansøg om facilitetsgodkendelse

I henhold til dyreforsøgsloven skal virksomheder og institutioner, som ønsker at anvende dyr til forsøg, godkendes og registreres af Dyreforsøgstilsynet. Dette krav omfatter også avlere og opdrættere af forsøgsdyr.

Ansøg om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt

Ansøg om facilitetsgodkendelse til dyreforsøg

Ansvarlig for overholdelse af dyreforsøgsreglerne

Grundet lovændringer er det pr. 1. juli 2022 et krav, at alle faciliteter udpeger en ansvarlig for overholdelse af dyreforsøgsreglerne (AOD).

AOD'en har ansvaret for at sikre at regler og lovgivning på dyreforsøgsområdet overholdes (LBK nr. 1107, §1c, stk. 3, 1).

Dyreforsøgstilsynet har udarbejdet en præsentation omkring AOD'ens rolle.