Vejledninger

Her har vi samlet en liste over relevante vejledninger, som kan hjælpe dig i ansøgnings- og indberetningsprocessen relateret til forsøgsdyrsanvendelse, samt generelle retningslinjer fra Dyreforsøgstilsynet vedrørende diverse forsøgsprocedurer.

Ansøg om dyreforsøg

Indberetning af forsøgsdyr

Genmodificerede dyr (GMO)