Indberetning af forsøgsdyr

Indberetning af forsøgsdyr skal foregå via Dyreforsøgstilsynets onlinesystem AIRD. 

Forsøgsdyrsdata for 2024 skal indsendes senest den 28. februar 2025.

Indsend indberetning