Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2019

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2019 er på 252.987. Dette er en lille stigning i forhold til 2018, hvor antallet var 249.747 dyr. Årsagen til stigningen er et øget forbrug af fisk sammenlignet med 2018. 

I Danmarks har vi bl.a. fokus på forskning inden for opdræt af især regnbueørred, havaborre, torsk og laks. Der forskes bl.a. i infektioner, vacciner og problemstillinger relateret til produktion. 

Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr, som anvendes til forsøg i Danmark, er relativt stabilt, og det er fortsat mus (65 %), rotter (14 %) og fisk (12 %), som dækker omkring 91 pct. af de dyrearter, som benyttes i forsøg. 

I 2019 blev 50 pct. af forsøgsdyrene anvendt i Danmark registreret med belastningsgraden ”mild” og 44 pct. med belastningsgraden ”moderat”. Førstnævnte er et fald fra 61 pct. i 2018 og sidstnævnte en stigning fra 32 pct. i 2018. Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning, udgør 1,6 pct., hvilket er en mindre stigning sammenlignet 2018, hvor andelen var 1.1 pct. Da vi i Danmark generelt set har en meget lille andel af dyr, der oplever betydelig belastning, vil et enkelt forsøg, der resulterer i betydelig belastning hos blot en enkelt eller to forskergrupper, kunne påvirke opgørelsen markant.