Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2020

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark i 2020 er på 259.411. Dette er en lille stigning i forhold til 2019, hvor antallet var 252.987 dyr. Årsagen til stigningen skyldes primært aflivningen af mink i forsøg og et øget forbrug af fisk. I 2020 blev der registreret 6.128 mink, mens der i 2019 blev registreret 3.843 mink. For fisk er tallene henholdsvis 48.320 i 2020 og 29.399 i 2019. I Danmark har vi bl.a. fokus på forskning inden for opdræt af især regnbueørred, havaborre, torsk og laks. Der forskes bl.a. i infektioner, vacciner og problemstillinger relateret til produktion. 

Tendensen er fortsat, at antallet af dyr, som anvendes til forsøg i Danmark, er relativt stabilt, og det er fortsat mus (60 %), fisk (18 %) og rotter (13 %), som dækker omkring 91 pct. af de dyrearter, som benyttes i forsøg.

I 2020 blev 50 pct. af de anvendte forsøgsdyr registreret med belastningsgraden ”let”, hvilket er det samme som i 2019. For så vidt angår belastningsgraden ”moderat” er tallet steget en smule fra 44 pct. i 2019 til 46 pct. i 2020. Antallet af dyr, der oplevede betydelig belastning, udgør 1.5 pct., hvilket er stort set det samme som i 2019, hvor andelen var 1.6 pct.

I et lille land som Danmark kan et ændret fokus fra få forskergrupper have stor betydning for statistikken, herunder afviklingen af mink i forskning.