Kommentarer til forsøgsdyrsstatistikken 2017

Det samlede antal dyr anvendt til videnskabelige formål i Danmark er på 236.100 for 2017.

Dette er et væsentligt fald siden 2016, hvor antallet var på 273.224 dyr. Årsagen til dette fald skyldes en tilbagegang i antallet af fisk anvendt til forsøg – fra 51.899 i 2016 til 17.125 i 2017. Introduktionen af et nyt forskningsområde med opdræt af ål var årsagen til den markante stigning i 2016, men i 2017 er fokus skiftet indenfor samme forskningsområde, og dermed er antallet af ål i forsøg faldet. Sammenlignet med tallet fra 2015 på 19.848 fisk tyder tallene på en normalisering indenfor brugen
af fisk fremfor et reelt fald.

Tendensen er dog fortsat, at antallet af dyr som anvendes til forsøg i Danmark er relativt stabilt. Det er normalt mus, rotter og fisk som dækker mere end 90 % af de dyrearter, som benyttes i forsøg og antallet af mus og rotter har været stabilt i flere år (202.035 i 2015, 201.973 i 2016 og 201.621 i 2017).

Antallet af dyr, som oplever betydelig belastning er faldet fra 1,68 % i 2016 til 0,74 % i 2017. Dette bekræfter en tendens, hvor betydelig belastning forekommer med en variation på omkring 1 %. Da Danmark generelt har få dyr, der oplever betydelig belastning, vil et ændret fokus fra en eller to forskergrupper påvirke tallene dramatisk.