Gebyrer

NB. Gebyrer reguleres årligt.

Dyreforsøgstilladelse

Der opkræves et gebyr på 6.515 kr. når en dyreforsøgstilladelse udstedes og 1.315 kr. årligt i tilladelsens løbetid. Hvis tilladelsen inkludere anvendelse af genmodificerede dyr opkræves ligeledes et gebyr på 6.515 kr. ved udstedelsen, samt 1.315 kr. årligt i tilladelsens løbetid.

Udvidelser

Der opkræves et gebyr på 6.515 kr. for alle udvidelser af eksisterende dyreforsøgstilladelser. Enkelte udvidelser er gebyrfrie. Det drejer sig om udvidelser, der falder ind under de undtagelser, der er nævnt i betalingsbekendtgørelsen (kapitel 13).

Avlstilladelser

Der opkræves et gebyr på 6.515 kr. for alle avlstilladelser, der udstedes. Der opkræves desuden 1.315 kr. årligt i tilladelsens løbetid. Udvidelse af en avlstilladelse er ikke gebyrbelagt. 

Overdragelse af tilladelse

Ansvarsoverdragelse af en tilladelse koster et gebyr på 6.515 kr. og opkræves både for dyreforsøgs- og avlstilladelser.