Avl og opdræt

Hver facilitet skal kun indsende én ansøgning. En facilitet kan godt bestå af flere lokationer, men lokationerne skal høre under det samme Dyrevelfærdsorgan. 

Dyreforsøgstilsynet foretager i forbindelse med facilitetsgodkendelsen en inspektion, som skal sikre, at faciliteten lever op til kravene i dyreforsøgsreglerne.

Når godkendelsen er udstedt, er det fortsat muligt at tilføje nye dyrearter til faciliteten. Det kræver dog indsendelse af en ny blanket, som erstatter den eksisterende, og vil medføre en ny inspektion af faciliteten.

Det er gratis at ansøge om facilitetsgodkendelse, og godkendelsen er gyldig i 5 år.

Ansøg om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt