Rådet for Dyreforsøg

Rådet for Dyreforsøg vurderer hver enkelt ansøgning om at udføre dyreforsøg i Danmark. Ansøgninger behandles på Rådets møder, hvor der tages stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Rådet for dyreforsøg

Foto: Danmarks Radio

Rådets medlemmer

Rådet for Dyreforsøg består af en formand, som skal være dommer, samt 10 rådsmedlemmer, der hver har en suppleant tilknyttet. Alle er udpeget af Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri for en 4 årig periode.

Rådets medlemmer repræsenterer forskellige fagområder og udpeges efter udtale fra diverse organisationer/foreninger.

Christian Lundblad (formand)

Retspræsident, Retten på Frederiksberg (formand for Rådet siden 2010).


Bente Lakjer

Direktør, Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn (medlem af Rådet siden 2010).

Suppleant: Rosemary Goddard Svendsen.

Begge udpeget efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeningerne.


Dorte Bratbo Sørensen

Lektor, Dyrlæge, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet (medlem af Rådet siden 2010).

Suppleant: Aage Kristian Olsen Alstrup, Associate Professor, Department of Clinical Medicine, Aarhus Universitet.

Begge udpeget efter udtalelse fra Det Dyreetiske Råd.


Elin Jørgensen

Dyrlæge, Department of Immunology and Microbiology, Costerton Biofilm
Center, Faculty of Health and Medical Sciences, Københavns Universitet (medlem af Rådet siden 2022)

Suppleant: Inge Larsen, Inge Larsen, Assistant Professor in Pig Health, Department of Veterinary and Animal Sciences, Københavns Universitet.

Begge udpeget efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeningerne.


Helle Vestergaard Petersen

Leder af dyrefaciliteten hos Kræftens Bekæmpelse (medlem af Rådet siden 2019).

Suppleant: Daniel Hargbøl Madsen, Junior Group Leader, Tumor Stroma and
Matrix Immunology group and Head of Animal Facility, National Center for Cancer
Immune Therapy, Department of Oncology, Herlev Hospital

Begge udpeget efter udtalelse fra Danske Patienter.


Joh Vinding

Direktør for Anima (medlem af Rådet siden 2021).

Suppleant: Julie Fjeldborg, Lektor, dyrlæge, ph.d., Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Københavns Universitet.

Begge udpeget efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeningerne.


Kirsten Rosenmay Jacobsen

Dyrlæge, Principal Scientist, Novo Nordisk A/S (medlem af Rådet siden 2017).

Suppleant: Janne Koch, Director, Head of In Vivo Efficacy and Histology, Cell Therapy, Novo Nordisk A/S.

Begge udpeget efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeningerne.


Lars Bo Svendsen

​​​Professor i onkologisk kirurgi i øvre gastrointestinale kanal, overlæge, Rigshospitalet (medlem af Rådet siden 2010).

Suppleant: Kathrine Just Andersen, Veterinary Scientific Officer, Lægemiddelstyrelsen.

Begge udpeget efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.


Mikkel Lykke Jensen

Dyrlæge, Chief Scientific Officer, Scantox A/S (medlem af Rådet siden 2017).

Suppleant: Helle Northeved, Senior Vice President, Non-clinical Safety Research, H. Lundbeck A/S.

Begge udpeget efter udtalelse fra Dansk Industri.


Tobias Wang 

Professor, Aarhus Universitet, Institut for Biologi, Sektion for Zoofysiologi (medlem af Rådet siden 2022).

Suppleant: Cord Herbert Brakebusch, professor ved Biomedicinsk Instituttet, Københavns Universitet.

Begge udpeget efter udtalelse Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom.


Preben Dybdal Thomsen

Professor, dr. med. vet., Københavns Universitet, Institut for Klinisk Husdyr- og Veterinærvidenskab.

Suppleant: Lene Juul Pedersen, professor og sektionsleder ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

Begge udpeget efter udtalelse fra Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion.