Samlet var antallet af inspektioner i 2017 på 37. Af disse var 25 uanmeldte og 12
anmeldte inspektioner. Ud af de anmeldte inspektioner blev fire gennemført på baggrund af en inspektions-klausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 10,8 % af
samtlige inspektioner.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på få virksomheder og institutioner. Dermed
er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger
forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over
flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der
udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 18 inspiceret i 2017.

Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de
kommende år.