Antallet af inspektioner i 2019 var 31. Af disse var 14 uanmeldte og 17 anmeldte. Af de anmeldte inspektioner blev fem gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 16 pct. af samtlige inspektioner.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på relativt få virksomheder og institutioner. Derfor er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 18 inspiceret i 2019.
Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de kommende år.