Inspektioner

Dyreforsøgstilsynet gennemfører hvert år en række inspektioner i forsøgsstalde og igangværende dyreforsøg. Hvert år inspiceres mindst en tredjedel af forsøgsstederne i Danmark.

Anmeldt eller uanmeldt inspektion

Tilsynet kan udføres som anmeldt- eller uanmeldt. Når ikke alle inspektioner foretages uanmeldt, er det fordi, at Dyreforsøgstilsynet ved uanmeldt inspektion ikke har nogen sikkerhed for, at der er dyreforsøg i gang og/eller, at tilladelsesindehaveren er til stede.

Ved uanmeldte besøg kan Dyreforsøgstilsynet således risikere udelukkende at få lejlighed til at inspicere staldfaciliteterne.

Dyreforsøgstilsynets fokusområder

I forbindelse med en inspektion har Dyreforsøgstilsynet fokus på, om reglerne relateret til pasning og opstaldning af forsøgsdyrene overholdes. Man inspicerer såldes følgende:

 • Størrelsen af burene – både areal og højde
 • Antallet af dyr i burene
 • Mængden og kvaliteten af strøelse samt aktiverings- /redemateriale
 • Burenes indretning
 • Hygiejnen
 • Temperatur
 • Luftskifte
 • Belysning
 • Luftfugtighed
 • Markering af, hvilke forsøgstilladelser de enkelte forsøgsdyr relaterer til 

Derudover er der bl.a. fokus på følgende:

 • Korrekt udfyldt forsøgsjournal
 • Udarbejdede procedurer ved evt. fejl i ventilation m.m.
 • Sygdomsovervågning
 • Sikre at der foreligger skriftlige procedurer relateret til ansattes sygdom, ferier og andet fravær
 • Adgangskontrol til dyrestalden
 • Kompetencer hos personale der passer dyrene
 • Kompetencer hos personale der udfører forsøgen