Antallet af inspektioner i 2016 var i alt 49. Af disse var 38 uanmeldte og 11 anmeldte inspektioner. Fem af de anmeldte inspektioner blev gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen. Dette svarer til 10.2 % af samtlige inspektioner. Det totale antal besøg, som Dyreforsøgstilsynet har foretaget på virksomheder eller institutioner i 2016 er 50.

Da Danmark er et forholdsvist lille land er tilladelsesindehavere fordelt på forholdsvis få virksomheder eller institutioner. Således er det kun omkring 60 steder i landet, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr. Og da mange f.eks. universiteter eller store medicinalvirksomheder har flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder eller institutioner i Danmark, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 25 inspiceret i 2016.

I de fleste tilfælde er flere tilladelses-indehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg. Ved disse besøg blev der i alt inspiceret 185 tilladelser, heraf i alt 167 blev inspiceret ved uanmeldte besøg. Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et øget antal inspektioner i de kommende år.