En af Dyreforsøgstilsynets opgaver er at føre tilsyn med, at forsøgsdyr i Danmark behandles korrekt og i overensstemmelse med reglerne for udførelse af dyreforsøg. Tilsynet kan udføres som anmeldt eller uanmeldt
inspektion, og i særlige tilfælde kan Rådet for Dyreforsøg kræve, at der indføjes en inspektionsklausul i en tilladelse til at udføre dyreforsøg. Beslutningen om, hvor og hvor ofte der gennemføres inspektion, er risikobaseret.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på omkring 50 virksomheder og institutioner, hvor af Dyreforsøgstilsynet inspicerede 13 af disse i 2022 (6 uanmeldte og 7 anmeldte inspektioner). Af de anmeldte inspektioner blev 2 gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen. I ingen tilfælde førte inspektionen til en påtale fra Dyreforsøgstilsynet. 

Grunden til det lave antal inspektioner i 2022, skyldes at Dyreforsøgstilsynet i 2021 inspicerede 39 faciliteter i forbindelse med godkendelser af faciliteter hos avlere og opdrættere (krav som trådte i kraft 1. januar 2020 ). Dette betyder at alle faciliteter er blevet inspiceret i løbet af 2021-2022. Desuden er der planlagt inspektioner af samtlige forsøgsfaciliteter i 2023 i forbindelse med godkendelse af disse (krav som trådte i kraft 1. juli 2022 ).