Antallet af inspektioner i 2020 var 28.  Af disse var 14 uanmeldte og 14 anmeldte. Af de anmeldte inspektioner blev fem gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 18 pct. af samtlige inspektioner. I en sag førte inspektionen til en påtale fra Dyreforsøgstilsynet.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på relativt få virksomheder og institutioner. Derfor er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg.  Af disse blev i alt 14 inspiceret i 2020.

Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de kommende år.