Inspektionsvirksomhed 2018

Samlet var antallet af inspektioner i 2018 på 27. Af disse inspektioner var 15 uanmeldte og 12 anmeldte. Af de 12 anmeldte inspektioner blev fem gennemført på baggrund af en inspektionsklausul i dyreforsøgstilladelsen, hvilket svarer til 18,5 % af samtlige inspektioner.

I Danmark er tilladelsesindehavere fordelt på få virksomheder og institutioner. Dermed er der kun omkring 60 registrerede adresser, hvor man opstalder eller bruger forsøgsdyr, og da mange universiteter og store medicinalvirksomheder råder over flere dyrestalde, er der reelt kun omkring 30 virksomheder og institutioner, hvor der udføres dyreforsøg. Af disse blev i alt 20 inspiceret i 2018. Dyreforsøgstilsynet forventer at gennemføre et lignende antal inspektioner i de kommende år.