Genotypebestemmelse skal fremgå af den årlige indberetning af dyreforbruget

08-02-2024

Den årlige afrapportering til Dyreforsøgstilsynet skal inkludere information om både invasiv og ikke-invasiv genotypebestemmelse

EU Kommissionen har indført et nyt krav til indberetningsformatet for genotypebestemmelser. Hvis dyr i forsøg har været genotypebestemt, skal metode og belastning angives i den årlige afrapportering. AIRD er blevet tilpasset til dette (se eksempel fra AIRD).

Dyr, der ikke er anvendt til forsøg men som er invasiv genotypebestemt, skal fremadrettet være omfattet af en forsøgstilladelse. Som følge af det skal de indberettes i AIRD som en del af den årlige afrapportering.

Data for genotypebestemmelse i 2023 indsendes efter bedste evne, da vi har fuld forståelse for, at bagudrettet dataindsamling kan være udfordrende.