Bekendtgørelse om dyreforsøg

05-07-2024

Til orientering har Fødevarestyrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om dyreforsøg i høring.

Vil du læse nærmere om de foreslåede ændringer, kan du se mere på høringsportalen her.

Du har mulighed at komme med høringssvar, dette skal ske senest fredag d. 16. august 2024 kl. 16:00.

Dit høringssvar skal sendes til Fødevarestyrelsen på e-mail: 15@fvst.dk (med kopi til chrli@fvst.dk) med angivelse af j.nr. 2023-15-31-00498 i emnefeltet.