Dispensation fra uddannelseskrav om forsøgsdyrskursus

Hvis du ikke har et godkendt dansk forsøgsdyrskursus, kan du søge om dispensation hos Dyreforsøgstilsynet fra § 56 eller § 57 i Bekendtgørelsen om dyreforsøg.