Regler for dyrlægestuderende

En dyrlægestuderende kan deltage i udførelsen af dyreforsøg, når denne har gennemført kursus i forsøgsdyrskundskab (EU funktion AD).

En dyrlægestuderende kan deltage i pasning af forsøgsdyrene, samt føre tilsyn med disse, når denne har bestået bacheloruddannelsen i veterinærmedicin (EU funktion ACD).