Dispensation fra §57

 Hvis du ønsker at deltage i dyreforsøg under en anden forskers forsøgstilladelse, skal du ansøge om dispensation fra § 57 i Bekendtgørelse om dyreforsøg (funktion AD jf. EU direktiv 2010/63, Artikel 23.2).

Sådan ansøges om dispensation fra § 57

Det er et krav, at ansøger har gennemført en relevant uddannelse og i den forbindelse har gennemgået et både teoretisk og praktisk kursus i udførelse af dyreforsøg, som svare til funktion AD-kursus/FELASA-B kursus.

Desuden kræves det, at ansøger kan dokumentere at have tilstrækkelig viden om den eller de dyrearter, som forsøgene vedrører. Denne viden kan være opnået gennem praktisk oplæring i en institution eller virksomhed.

Har du et kursusbevis for et FELASA-akkrediteret kursusforløb (funktion AD)?

 • Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 57" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning (sprog: dansk eller engelsk)
  • Kursusbevis i forsøgsdyrskundskab (EU funktion AD) inkl. læringsmål (sprog: dansk eller engelsk)
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted) (sprog: dansk eller engelsk)
 • Gennemfør onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning
 • Indsend følgende dokumenter samlet til Dyreforsøgstilsynet og skriv "ansøgning om dispensation § 57" i emnefeltet:
  • Kursusbevis for onlinekursus i dansk dyreforsøgslovgivning (sprog: dansk eller engelsk)
  • Relevante kursusbeviser inkl. læringsmål (sprog: dansk eller engelsk)
  • CV med tidligere erhvervserfaringer inden for dyreforsøg og den eller de dyrearter, som ansøgningen vedrører (sprog: dansk eller engelsk)
  • Kontaktoplysninger (arbejdssted) (sprog: dansk eller engelsk)
    

 

Indsend dine oplysninger til Dyreforsøgstilsynet

Din sag vil blive behandlet, når samtlige oplysninger er indsendt på mail til: dyreforsoegstilsynet(at)fvst.dk

Bemærk: alle dokumenter skal indsendes på enten dansk eller engelsk.

Hvis du opfylder kravene til dispensation, vil du snarest herefter modtage et brev fra Dyreforsøgstilsynet.