Ansøg om facilitetsgodkendelse for avl og opdræt

Alle faciliteter, der opdrætter og avler dyr til forsøg, skal godkendes af Dyreforsøgstilsynet.